ΚΟΥΡΤIΝΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Συστήματα Λωριδοκουρτινών PVC– Αναβαθμίστε το εργασιακό σας περιβάλλον

PVC curtain door industries

Λωρίδες PVC – Σταθερός Μηχανισμός

Οι κουρτίνες από διαφανείς λωρίδες PVC θεωρούνται ως η πλέον κατάλληλη λύση για την κάλυψη και προστασία ανοιγμάτων σε βιομηχανικούς χώρους
και σε πόρτες ψυκτικών θαλάμων. Αποτελούν δε την πιο διαδεδομένη μέθο- δο, καθώς επιτρέπουν την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση εργαζομένων και αγαθών, προφυλάσσοντας ταυτόχρονα τον χώρο από τα έντομα, την σκόνη και τους ρύπους.

Ειδικότερα στις εφαρμογές των ψυκτικών θαλάμων, στις οποίες η χρήση τους καθίσταται υποχρεωτική από τον Ε.Φ.Ε.Τ, εκτός των άλλων βοηθούν στην μεί- ωση των απωλειών ψύξης και την δημιουργία συμπυκνωμάτων, όσο η πόρτα του θαλάμου παραμένει ανοιχτή.

Αναρτώνται με την χρήση μεταλλικών ή πλαστικών κρεμαστρών και διατίθενται σε ποικιλία διαστάσεων, πάχους και χρωματισμών. Για τις εφαρμογές σε χώρους τροφίμων, διαθέτουμε λωρίδες από πιστοποιημένο υλικό.

 

Υπηρεσία εγκατάστασης

Διαθέτουμε δικό μας συνεργείο με πολυετή εμπειρία για όλες τις απαραίτητες μετρήσεις

καθώς και για τοποθέτηση στις εγκαταστάσεις σας!

Scroll to Top