ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Προειδοποιτική σήμανση

Προειδοποιτική σήμανση για ολισθηρότητα πατώματος. Πτυσσόμενη, κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό.

Σύμβολα ασφαλείας και χρώμα σύμφωνα με τον κανονισμό ASR A1.3-2013, DIN EN ISO 7010.Διαθέσιμα χρώματα:
Kίτρινο

Έρευνα προϊόντος

Scroll to Top