ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ
280 x 35mm

Βούρτσα χειρός με τρίχα από ορύχαλκο

Βούρτσα χειρός με τρίχα από ορύχαλκο. Με 5 σειρές εμφύτευσης.

Με οπή ανάρτησης στη λαβή για κρέμασμα στο σύστημα ανάρτησης με γάντζο.

Οι τρίχες είναι σκληρές, από ορύχαλκο, ύψους 30mm, ανθεκτικές στη θερμότητα έως 170°.

Σκληρή
280 x 35mm
Ορύχαλκος 0,30 κυματοειδής

Διαθέσιμα χρώματα:
Γκρι

Σκληρή Ύψος τρίχας

Έρευνα προϊόντος

Scroll to Top